Applications

Lemon vừa là Công ty cung cấp nội dung, vừa phát triển các ứng dụng. Các ứng dụng của Lemon đã và đang triển khai thích hợp với các hệ điều hành Androi, Sympian, Windows phone, IOS, Bada
Các ứng dụng Lemon đang phát triển bao gồm: - Ứng dụng giải trí tổng hợp - Ứng dụng âm nhạc - Ứng dụng chat. - Ứng dụng đọc tin tức - Ứng dụng thầy thuốc bỏ túi - Ứng dụng học tiếng anh - Ứng dụng sức khỏe sinh sản - Ứng dụng tử vi - Ứng dụng bóng đá - Ứng dụng tiện ích Telcos - Ứng dụng tìm kiếm - Ứng dụng từ điển - Ứng dụng Ai là triệu phú - ..... Các kênh kinh doanh ứng dụng bao gồm: - Liveinfo - USSD - Mplus - SMS - Wap - App Store of Telcos - App Store of handsets - Chain of Mobile Distribution - Tivi