GIỚI THIỆU CÔNG TY

LEMON MEDIA - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢ CHANH

-        Tên Công ty: Công ty Cổ phần Truyền thông Quả Chanh

-        Tên giao dịch quốc tế: Lemon Media Joint Stock Company

-        Tên viết tắt: Lemon Media

-        Địa chỉ : số nhà 611, Vũ Tông Phan , Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

-        Website: http://lemonmedia.vn

-        E-mail: cskh@lemonmedia.vn

   Mô tả tóm tắt lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, các sản phẩm dịch vụ chính, trong đó có liên quan         ngành kinh doanh Dịch vụ GTGT.

               Hiện tại Lemon là đơn vị kinh doanh và phát triển dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông. Cụ thể Lemon                đang hợp tác như sau:

-             Lemon  hợp tác với Trung tâm KD VAS để cung cấp nội dung cho dịch vụ qua đầu số ngắn 6x72; đầu số sub 6972

-             Hợp tác với trung tâm KD VAS cung cấp giải pháp – nội dung dịch vụ pháp luật: Mobilaw, Vilaw, Mlaw, Vmlaw

-             Lemon  hợp tác với các Telco để cung cấp nội dung cho dịch vụ nhạc chờ I-Muzik, nhạc chờ Ringtunes, Chacha Music, nhạc chờ FunRing, nhạc chờ Happy Ring và quà tặng âm nhạc;

-             Lemon hợp tác với các Telco cung cấp nội dung cho dịch vụ Game Upro và ứng dụng trên mStore;

-             Lemon hợp tác với các Telco cung cấp nội dung cho dịch vụ đọc báo trên di động mNews, AnyBook, mBookstore, mPlus, Liveinfo, Newspaper, Vmbook;

-             Tự doanh các sản phẩm: Kenhnhac.vn, sachtot.vn, kenhphapluat.vn, Funplus

-             Ngoài ra Lemon là đơn vị cung cấp nội dung dịch vụ GTGT cho các đơn vị CPs khác và xây dựng giải pháp về: SMS Gateway, Subscription, Voice/Voicesub, USSD…cho các đơn vị hợp tác khác.

-             Lemon đang mở rộng khai thác kênh truyền thông Mobile Marketing: Google Admob, Google Adwords, Google Display, Youtube,  Mobile Ads, Facebook marketing, Coccoc search, Coccoc banner, Các mạng adnetwork khác, hợp tác truyền thông với các hệ thống wap master,

lemon media