WAP

3G(viết tắt của third-generation technology) là công nghệ truyền thông thế hệ thứ ba, cho phép truyền cả dữ liệu thoại và dữ liệu ngoài thoại (tải dữ liệu, gửi email, tin nhắn nhanh, hình ảnh...) tốc độ cao.

WAP: (Wireless Application Protocol) là phương án kinh doanh và thanh toán nội dung thông qua trừ tiền trực tiếp vào tài khoản khách hàng, khi khách hàng download các nội dung được upload trên WAP Portal về Mobile. Số tiền khách hàng phải thanh toán tương ứng với từng loại nội dung khác nhau, và được thanh toán khi hệ thống Billing system của các Mobile Operator kiểm tra tài khoản còn đủ cho việc download thông qua kết nối giữa Ditech và Telcos

Lemon đã và đang kết nối wap charging với tất cả các Telcos tại Việt Nam. Ngoài việc tự kinh doanh bằng cách tạo ra nhiều wapsite có chất lượng, nội dung vượt trội, chủ động truyền thông quảng cáo qua nhiều kênh khác nhau. Lemon mong muốn hợp tác với tất cả các đối tác có thế mạnh về nội dung và truyền thông nhưng chưa thể kết nối charging trực tiếp với các Telcos với tỷ lệ phân chia doanh thu cao.

Một số dịch vụ có thể triển khai tốt dựa trên Wap 3G bao gồm:

- Mobile Game

- Video clip

- Video streaming

- Music

- Trivia Game

- Mobile TV

- Truyện

- Audio