Cơ cấu tổ chức

Nhân sự là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp.

Lemon Media cam kết đầu tư lâu dài để phát triển chất lượng nhân sự của toàn công ty. Chúng tôi rất cần những người tài, có chung chí hướng để cùng nhau xây dựng một tổ chức hùng mạnh.